Monika Ostrowska

„Public Relations to sztuka i potrzeba prowadzenia uczciwej rozmowy – bez zakamuflowanych intencji i manipulacji, to dialog w poszukiwaniu zrozumiałych racji i argumentów (…). Ta sztuka wymaga cnoty skromności i dużej wiedzy o społeczeństwie, jego zachowaniach, świadomości, celach i statusie materialnym. Dzięki temu podejściu okazujemy szacunek środowisku i ludziom, z którymi rozmawiamy, otoczeniu, które nas interesuje, tym których chcemy zainteresować sobą (...)”.
prof. Jerzy Olędzki (cyt. „Public Relations.
Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju”
Wydawnictwo Naukowe PWN)

Komunikacja w kryzysie

W każdej sytuacji może wystąpić kryzys. Warto zatem zabezpieczyć markę przed utratą reputacji i przygotować plan działań z wyprzedzeniem.

Media Relations

Dobre relacje z dziennikarzami odnoszą się do łatwego i szybkiego dostępu do informacji, pomysłów i źródeł historii. PR powinien być postrzegany jako kompleksowe budowanie dobrych i trwałych relacji z otoczeniem w przyjaznej atmosferze.

Komunikacja społeczna i CSR

Warto zadbać o prospołeczną przyszłość PR, kształtować ją i profesjonalizować. PR rozwijać się będzie w kierunku strategicznego czynnika w zarządzaniu instytucją oraz w kierunku organizowania procesu komunikacji z wszystkimi interesariuszami (zarówno w obszarze biznesowym jak i społeczno-kulturowym, etc.).

MOST PR i komunikacja


Praca w samorządzie na różnych płaszczyznach jest moim zdaniem doświadczeniem bezcennym, wspaniałym. To kapitał, który pozwolił mi zainwestować w rozwój marki osobistej. Robię to co kocham, chętnie dzielę się zarówno wiedzą jak i doświadczeniem z tymi, którzy uznają, że jestem im potrzebna. Dbam o to, aby obalać stereotypy na temat Public Relations, by popularyzować istotę i działania PR oraz podnosić rangę tego zawodu. Od roku 2019 jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

%
Pozytywnych Opinii
+
lat doświadczenia
+
zadowolonych klientów
+
nawiązanych relacji

Pasję łączę z pracą

Public Relations fascynuje mnie od ponad 20 lat. Swoją przygodę z PR rozpoczęłam podczas specjalizacji z zakresu stosunków międzynarodowych, połączonych z dyplomacją. Pamiętam gdy po raz pierwszy złożyłam aplikację w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ubiegając się o praktykę w Referacie Spraw Zagranicznych. To był dla mnie bardzo ważny etap, otworzył mnie na ludzi i ukształtował.

Po ukończeniu studiów wróciłam do Urzędu na staż zawodowy w Wydziale Programów i Projektów. Pierwsze inwestycje miejskie dofinansowane ze środków UE i obowiązkowe działania gminy w zakresie promocji tych projektów szczególnie mocno utkwiły mi w pamięci. Uczestniczyłam wówczas aktywnie w procesie informowania gdańszczan o realizowanych inwestycjach.

Doświadczenie zawodowe

Od samego początku mojej drogi zawodowej związana jestem z mediami i komunikacją społeczną. Doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w kraju jak i za granicą. Obecnie wspieram rozwój marek poprzez zaplanowaną i dopasowaną komunikację oraz narzędzia PR.

Współpracuję między innymi z branżą retail, IT i budowlaną, a także ze środowiskiem akademickim oraz instytucjami kultury. Miałam możliwość współpracować z branżą medyczną i motoryzacyjną, a także z obszaru odnawialnych źródeł energii.

Przez kilka lat byłam rzecznikiem prasowym w jednej z największych jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska, gdzie realizowałam kampanie społeczne, projekty CSR oraz zarządzałam komunikacją kryzysową.

Odpowiadałam również za promocję projektów finansowanych ze środków unijnych. Przez niemal dekadę miałam przyjemność budować zespół PR w spółce miejskiej będącej właścicielem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego Gdańska.

Praca sprawia mi przyjemność, daje satysfakcję, przynosi nowe wyzwania. Daje poczucie, że wciąż jest coś nowego i dobrego do zrobienia.

Wykształcenie

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych Instytut Politologii, Zakład Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Gdański
Peoples of the Baltic, studia koordynowane przez Uppsala University
Politechnika Gdańska
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Public Relations w Nowoczesnej Firmie